O BIBLIOTECE

Zdjęcie przedstawia tablicę umieszczoną w WypożyczalniMiejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną, działającą zgodnie z ustawą o bibliotekach na podstawie nadanego jej statutu. Sieć Miejskiej Biblioteki Publicznej tworzą:

 • Wypożyczalnia dla dorosłych,
 • Oddział dla dzieci,
 • Czytelnia internetowo-czasopiśmienna,
 • Czytelnia ogólna,
 • Filia w Drogomyślu,
 • Filia w Pruchnej,
 • Filia w Zbytkowie.

Miejska Biblioteka Publiczna służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych. Jest pośrednikiem w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Do głównych zadań należą gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych. Biblioteka posiada zbiory uniwersalne ze wszystkich dziedzin, dobrane pod kątem poziomu wykształcenia i wiedzy ogólnej użytkowników. Prawa i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin udostępniania zbiorów.

Zdjęcia przedstawia pracownię informatycznąBiblioteka prowadzi również działalność informacyjną, do której wykorzystuje księgozbiór własny, sporadycznie wypożyczony z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, czasopisma bieżące oraz Internet. Biblioteka w Strumieniu ma do dyspozycji użytkowników:

 • 5 komputerów

a także:

 • 1 komputer Filia w Drogomyślu,
 • 1 komputer Filia w Zbytkowie,
 • 1 komputer Filia w Pruchnej.

Biblioteka posiada specjalistyczne oprogramowanie MATEUSZ, dzięki któremu tworzona jest baza danych (katalogi).

Zdjęcie przedstawia zabawki umieszczone w Oddziale dla dzieciOprócz działalności ustawowej, biblioteka przez cały okres swego istnienia (poprzez bogaty wachlarz inicjatyw) prowadzi szeroko zakrojoną działalność kulturalno-oświatową (od przedszkolaków do emerytów), celnie wpisującą się w strategię gminy. Co roku w bibliotece głównej i filiach organizowane są zajęcia wakacyjne i ferie zimowe dla dzieci. Placówki przygotowują liczne konkursy, gry, zabawy oraz wystawy. Dzieci uczą się obcowania z książką poprzez słuchanie bajek czy rysowanie ulubionych bohaterów książkowych. We wszystkich agendach organizowane są lekcje biblioteczne i wycieczki mające na celu zapoznanie z pracą i działalnością bibliotek. Biblioteka każdego roku aktywnie współuczestniczy w obchodach „Tygodnia Bibliotek” i włącza się do ogólnopolskich i powiatowych akcji, np. „Cała Polska czyta dzieciom”. W bibliotece głównej oraz w filiach organizowane są spotkania autorskie ze znanymi pisarzami, ilustratorami, muzykami, prelekcje oraz koncerty muzyczne. Do stałych form działalności kulturalnej wchodzą też wystawy fotograficzne, malarskie i tematyczne. Biblioteka przygotowuje również konkursy, promocje książek, wieczory poezji, warsztaty drukarskie, taneczne, plastyczne i inne. Ciekawą i charakterystyczną formą działalności Oddziału dla Dzieci są imprezy okolicznościowe, przygotowywane z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki, Andrzejek, a także związane z porami roku. Mają one zawsze barwną i interesującą oprawę. Poprzez różne formy pracy z dziećmi (wykonywanie palm, pisanek, ozdób świątecznych itp.) podtrzymuje tradycje i obrzędy świąteczne. Rocznie organizowanych jest około 120 imprez, w których uczestniczy około 2000 czytelników.

Biblioteka w Strumieniu, wraz ze swoimi filiami, współpracuje z wieloma instytucjami: Domem Pomocy Społecznej, przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjum. Wychodząc naprzeciw potrzebom czytelników, biblioteka zaproponowała nową formę pracy pn. „Książka na telefon” dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Zdjęcie przedstawia komputery dostępne w biblioteceW 2008 roku Biblioteka powiększyła się o dwa pomieszczenia: pierwsze zaadoptowano na czytelnię intrnetowo-czasopiśmienną, zaś drugie na ubikację dla osób niepełnosprawnych. Zakupiono również nowe meble biblioteczne. W 2009 roku biblioteka zajęła pierwsze miejsce w konkursie BIBLIOTEKA PLUS, zorganizowanym przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie pod patronatem Starosty Cieszyńskiego na najlepszą Bibliotekę Powiatu Cieszyńskiego.

W 2012 roku, w ramach projektu „Termomodernizacja przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu”, w bibliotece przeprowadzono gruntowny remont. Całkiem nowe oblicze biblioteki urzeka swoją estetyką i niewątpliwie staje się wizytówką miasta, a także miejscem, gdzie przyjemnie jest pracować, uczyć się i oddawać się pasji czytelniczej.

Zdjęcie przedstawia wnętrze CzytelniBiblioteka w ciągu 60 letniej działalności ewoluuowała, dostosowując zakres oraz formy działania do potrzeb lokalnego środowiska, realiów zmieniającego się świata oraz własnych możliwości finansowych. Stanowi bardzo ważne ogniwo infrastruktury kultury, oświaty i gospodarki. Wspomaga szeroko rozumianą edukację społeczną. Jako lokalny ośrodek informacji, stara się zapewnić społeczeństwu szeroki dostęp do wiedzy i wszelkiego rodzaju informacji lokalnej oraz promuje książkę i czytelnictwo. Uniwersalny charakter zbiorów bibliotecznych i jego systematyczne uzupełnianie sprzyja zaspokajaniu potrzeb użytkowników różnych grup wiekowych i różnych zawodów. Tych wszystkich spraw na pewno nie dałoby się udźwignąć, gdyby nie przychylność wielu osób, a szczególnie władz samorządowych gminy. Dla biblioteki najważniejsi są czytelnicy, którzy tak chętnie do nas przychodzą, korzystają ze zbiorów i są motorem do dalszej pracy.

Zdjęcie przedstawia książki umieszczone na jednym z regałówKsięgozbiór MBP w Strumieniu, wraz z filiami, wynosi 49545 woluminów, 257 książek mówionych oraz 20 e- booków, 62 tytuły czasopism i gazet. Do dyspozycji dzieci są również gry planszowe, książeczki zabawki i zabawki dla dzieci najmłodszych.

Bibliotekę obsługuje 6 bibliotekarzy:

 • Danuta Jabłońska – dyrektor,
 • Karolina Ochodek – wypożyczalnia dla dorosłych,
 • Izabela Czyż – Oddział dla Dzieci,
 • Ewa Gabryś – Filia w Drogomyślu,
 • Krzysztofa Danel – Filia w Pruchnej,
 • Katarzyna Mazgaj – Filia w Zbytkowie.