Konkurs na pisankę wielkanocną

Biblioteka w Drogomyślu ogłasza konkurs na najładniejszą pisankę wielkanocną wykonaną techniką dowolną. Nagrodzone prace zostaną ogłoszone w kategoriach: dzieci, młodzież oraz dorośli. Szczegółowe informacje poniżej.

Regulamin konkursu na najładniejszą pisankę wielkanocną

§1

Warunki ogólne:

  1. Organizatorem konkursu jest MBP w Strumieniu, filia w Drogomyślu.
  2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pisanki wielkanocnej.

§2

Cele konkursu:

 – podtrzymywanie tradycji;

 – popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze świętami;

– prezentacja możliwości twórczych dzieci, młodzieży i dorosłych

§ 3

Zasady uczestnictwa w konkursie:

1. Konkurs jest otwarty.

2. Uczestnicy Konkursu zgłaszając swój udział w Konkursie, akceptują jego regulamin oraz zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Jury.

3. Do konkursu można zgłaszać pisanki wykonane własnoręcznie.

4. Technika zdobienia jaj jest dowolna.

5. Prace należy dostarczyć najpóźniej do 12 kwietnia 2019 roku do budynku biblioteki (ul. Pocztowa 3, 43-424 Drogomyśl).

6. Wszelkich informacji udziela biblioteka w Drogomyślu (tel. 33 85 72 361).